Poradíme vám s výběrem
800 188 888 medik@tco.cz

UPGRADE DUNA PRIVAT 2023.1.06

očkování v ISIN ÚZIS

Co je nového v systémech DUNA PRIVAT 2023.1.06

Kartotéka, záložka Očkování

  • zavedena nová evidence očkování podle ISIN ÚZIS
  • přidána nová funkce pro vyhledání identifikačního čísla pacienta v ÚZIS, dle kterého je evidován
  • přidána možnost pro vytvoření nebo změnu očkovací dávky v ISIN
  • přidána možnost pro zrušení očkovací dávky v ISIN
  • přidána možnost pro načtení všech dávek očkování daného pacienta v ISIN
  • ponechána možnost načtení/stažení výpisu provedených očkování ze SUKL (zapisuje ÚZIS)

 

Evidence, číselníky pro očkování + aktualizace číselníků pro očkování

  • zrušena aktualizace číselníků pro očkování z webu TCO, a. s.
  • číselníky pro očkování ze SUKL zrušeny, zavedeny nové podle ÚZIS
  • zavedena nová aktualizace číselníků pro očkování přímo z webu ÚZIS. Číselníky jsou po upgrade verze prázdné, uživatel musí provést jejich naplnění
  • možnost převodu „staré“ evidence očkování SÚKL na ÚZIS.  Převod dat do struktur ISIN, doplněny/zrušeny údaje podle nové evidence ÚZIS. Upraveny aplikační cesty, místa aplikace a doplněn typ vakcinace. Název očkovací látky bude doplněn do číselníku ÚZIS z databáze léčivých přípravků SÚKL

 

Očkování, Přehled očkování

  • přidána záložka ISIN ÚZIS s uloženým identifikátorem a číslem dávky, pod kterým je evidována v ÚZIS

 

Nastavení základní konfigurace, nastavení elektronické komunikace

  • zrušena záložka eOčkování
  • na záložku eVakcinace přidáno pole pro zadání IČP lékaře. Vyplňuje se pouze v případě, že IČP z ÚZIS je odlišné od IČP používaného při komunikaci se ZP. V opačném případě zůstává v eKomunikaci pole prázdné a bere se z osobní konfigurace lékaře